Híreink PDF Nyomtatás E-mail

 

 

 

 

 Tisztelt Lakosság!

A járványügyi helyzetre való tekintettel az idei búcsút (kirakodó vásár, vidámpark) sajnálatos módon nem tudjuk megtartani. A tömeges rendezvények okozta veszélyforrásnak nem szeretnénk a lakosságot kitenni.
Üdvözlettel:
Gánt Község Önkormányzata
 

 

 

 

PÁLYÁZAT

Bursa Hungarica 2020 pályázati  kiírás innen letölthető!

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. október 10-én (szombat) 14 órától

alakuló ülést tart, melyre ezúton szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Gánt Község Önkormányzata

                        8082 Gánt, Béke tér 20.

Napirend:

 

 1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás eredményeiről
 2. A Képviselő-testület tagjainak eskütétele
 3. A polgármester eskütétele a képviselő-testület előtt
 4. A polgármester illetményének megállapításáról
 5. Alpolgármester megválasztása és eskütétele
 6. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
 7. Képviselők tiszteletdíjáról
 8. Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnökének, valamint tagjainak megválasztásáról
 9. Tájékoztatás a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, összeférhetetlenség és méltatlanság szabályairól, határidős feladatokról
 10. Aktuális ügyek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Gánt, 2020. október 5.

Krausz János 

polgármester 

 

 

Hivatali ügyfélfogadás
 

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal csákvári, vértesboglári, gánti ügyfélfogadási rendjében változás nincs. Ügyfélfogadási időben az ügyintézők közvetlenül is fogadják az ügyfeleket, ügyfélfogadásiidőnkívül a csákvári Hivatal ügyfélfogadó pultjánál lehet űrlapokat, kérelem nyomtatványokat kérni, azokat leadni, azonban a koronavírus-járvány miatt a következőket kérem a Tisztelt Ügyfelektől:

 •  -        Ügyeiket elsősorban hivatali kapun, elektronikus úton intézzék, beadványaikat a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre küldjék.
 • -        A Hivatalba csak a főbejáraton keresztül szájmaszkban jöjjenek, használják a bejárat mellett lévő kézfertőtlenítőt, vessék alá magukat a kötelező testhőmérséklet mérésnek.
 • -        Kellő távolságtartással várakozzanak, az ügyfélfogadási irodákba egyedül menjenek be és csak ügyfélfogadási időben.
 • -        A Hivatalban csak az ügyeik elintézéséhez feltétlenül szükséges ideig tartózkodjanak.

Mindannyiunk egészségvédelme érdekében köszönöm a fentiek betartását!

Kiss Jolán sk.

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

  

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. szeptember 7-én (hétfő) 17:00 órától

KÖZMEGHALLGATÁST 

tart, melyre ezúton szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Gánt Község Önkormányzata

                        8082 Gánt, Béke tér 20.

Napirend:

1.      Közterületek elnevezéséről

Előterjesztő: polgármester

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Gánt, 2020. szeptember 2.

 

MEGHÍVÓ

 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. szeptember 7-én (hétfő) 17:30 órától

rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Gánt Község Önkormányzata

                        8082 Gánt, Béke tér 20.

Napirend:

1.      Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról

2.      Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

3.      Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

4.      A Gánt 010 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

5.      A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

6.      Vérteskozmai temető felújításáról

7.      Gánt-ÉRT Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról

8.      Esztergom Város Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási szándékáról

9.      A víziközművek 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési tervének véleményezéséről

10.   Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról

11.   Beszámoló a Gánti Német Nemzetiségi Óvoda működéséről

12.   Aktuális ügyek


 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Gánt, 2020. szeptember 2.

 

                                                                                                     Spergelné Rádl Ibolya sk.

                                                                                                                 polgármester

 

 

 

P Á L Y Á Z A T

 Gánt Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő területre.

A pályázati ajánlat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31. 12 óra (a határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni).

A benyújtás módja: A pályázati ajánlat zárt borítékban személyesen, vagy postai úton nyújtható be (Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 8083 Csákvár Szabadság tér 9.).

Az elbírálás időpontja: 2020. szeptember 30.

A bérleti szerződés megkötése: A nyertes kiértesítésétől számított 15 napon belül lehetséges a szerződés megkötése. A nyertes pályázóval az Önkormányzat (képviseletében a polgármester) a Képviselő-testület által meghatározott időtartamra bérleti szerződést köt, mely idő lejáratát követően minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a területet.

Helyiség címe: Gánt 8082, Béke tér. 11 (10 hrsz)

Mérete: ~1532 m2

A bérleti díj minimális összege: 20.000 Ft + áfa/év

Ingatlanban végezhető tevékenységek: mezőgazdasági tevékenység

Az ingatlan forgalomképes, vagyis a meghirdetett területen közszolgáltatási tevékenység nem folyik.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

A pályázati feltételeket teljes körűen a 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Adatlak megfelelő hiánytalan kitöltése.

A pályázat során előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki egy összegben a legtöbb hónapra előre történő bérleti díj megfizetését vállalja, továbbá a legmagasabb bérleti díja ajánlja fel.

 

Spergelné Rádl Ibolya

polgármester

 

 Ajánlati lap letöltése

 

TÁJÉKOZTATÁS ZÖLD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

2020. július 16.

Tisztelt Lakosok!

Az idei negyedik zöld hulladék elszállításának időpontja: 2020. július 20.
Ezzel kapcsolatban kérünk Mindenkit, hogy előző este 18 óráig tegye ki a zöld hulladékot nejlon zsákokban, vagy összekötegelve. Matricát az önkormányzatunk kollégái fogják a zsákokra, kötegekre ráragasztani.

Gánt Község Önkormányzata


HIRDETMÉNY

2020. június 17.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról


TÁJÉKOZTATÁS ZÖLD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

2020. június 11.

Tisztelt Lakosok!

Az idei harmadik zöld hulladék elszállításának időpontja: 2020. június 15.
Ezzel kapcsolatban kérünk Mindenkit, hogy előző este 18 óráig tegye ki a zöld hulladékot nejlon zsákokban, vagy összekötegelve. Matricát az önkormányzatunk kollégái fogják a zsákokra, kötegekre ráragasztani.

Gánt Község Önkormányzata


ÖSSZETARTOZÁSUNK TÜZE

2020. június 02.

A trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójára a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség a magyar közösséghez tartozásuk sajátos szimbólumaként meghirdették az Összetartozásunk Tüze! eseményt.

Ehhez az eseményhez egy helyi civil kezdeményezésére Gánt Község Önkormányzata is csatakozik.

Helyszín: Gánt, Vadászház alatti terület.

Időpont: 2020. június 4. 20 óra 20 perc.

Szeretettel várunk Mindenkit!

Gánt Község Önkormányzata


VÉLEMÉNYEZÉSI HIRDETMÉNY: GÁNT TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

2020. május 7.

Hirdetmény

Gánt rendelet módosításTÁJÉKOZTATÁS INTÉZKEDÉSEKRŐL

2020. április 24.

Tájékoztatás intézkedésekről 2020.04.24.


TÁJÉKOZTATÁS

2020. április 09.

Kedves Lakosok, Tisztelt Turisták!

Mielőtt a rendelkezéseimet közlöm, megosztanék Önökkel egy-két gondolatot!

A kialakult helyzetben az én számomra a Lakosaim (mondhatom úgy, hogy sorstársaim, barátaim védelme a legfontosabb!!!) Nem tudom a hozzászólásokat letiltani, nem is szeretném, de az inkorrekt véleményeket nem fogom elolvasni, és kommentálni sem!!!

Hetel óta állampolgárainkért dolgozunk!!!

Itt most emberéletekről van szó! Az idősek vannak a legjobban kiszolgáltatva a járványnak! De!!! Nem tudhatjuk, hogy kinek milyen az immunrendszere! Köszönet minden lakosnak, hogy fegyelmezetten viselkednek! Köszönöm, hogy gyermekeink fegyelmezetten bicikliznek az utcákon... sorolhatnám!!! Nem tudom tovább ragozni, mindenki hagyatkozzon a józan eszére! Igen! Mindenki bajban van. Fel sem tudjuk fogni, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége! Én nem szeretnék síró, gyászoló embereket látni a falunkban a vírus miatt!

Rendelkezéseim az alábbiak:

- falunkban a lehető legtöbb közterületi parkolók lezárásra kerültek,
- a Petőfi utcában az utolsó két híd közötti területre várakozni tilos KRESZ tábla került kihelyezésre (kivétel: ott lakók, ingatlannal rendelkezők, rokoni kapcsolattartás),
- a KRESZ táblák kihelyezése folyamatos lesz,
- megerősített rendőri jelenlét lesz településünkön az elkövetkező napokban, amit külön köszönök a Bicskei Rendőrkapitányságnak,
- ha még akad olyan turista, aki ennek ellenére ide tévedne szabadidős tevékenységet folytatni, azon számára külön parkolóhelyet biztosítunk a falun kívül,
- egyéb: én is igyekszem figyelmeztetni az elkövetkezendő napokban a turistákat szórólapokkal, személyes kontaktussal.

Kérem rendelkezéseim betartását (ezek visszavonásig érvényesek), ez most nem a szócsaták helye!!! Emberéletekről van szó!!! Könyörgöm!

Tisztelettel:

Spergelné Rádl Ibolya
polgármester


TÁJÉKOZTATÁS INTÉZKEDÉSEKRŐL

2020. március 25.

Tájékoztatás intézkedésekről 2020.03.25.


FELHÍVÁS

2020. március 23.


Kedves Gántiak!

Ismételten kérem a 65 évnél idősebb polgárainkat, hogy maradjanak otthon, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen elhagyniuk lakásaikat!

Önkormányzatunk nevében Potornai Tibor felmérte, hogy ki az a személy, akinek a családja nem tud segíteni, illetve ki az, aki a későbbi esetleges újabb intézkedések során kér majd segítséget.

Önkormányzatunk a következőkben nyújt segítséget:
- recept elhozása
- recept kiváltása
- bevásárlás
- egyéb felmerülő kérések (természetesen fontossági szempontot figyelembe véve)

Akiket hívhatnak, és segítenek:
Potornai Tibor (06-30-393-3556)
Spergelné Rádl Ibolya (06-20-807-4185)

Azonban kérjük a megértésüket, türelmüket, nem biztos, hogy az adott kérést azon a napon tudjuk teljesíteni, lehetséges egy nap csúszás. Időben jelezzék a kéréseiket, problémáikat!

Kérem Önöket, hogy vigyázzunk egymásra!

Köszönettel:

Spergelné Rádl Ibolya s.k.
polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÁS

2020. március 17.

TájékoztatóTÁJÉKOZTATÓ A GÁNTI ORVOSI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATBAN

2020. március 17.

TájékoztatóPÁLYÁZAT AZ ÖNKOMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ HELYISÉGRE

2020. március 05.

Pályázat - Gánt 200hrsz


GÁNT TRAIL FUTÓVERSENY

2020. február 25.


Alba Triatlon SE és Gánt Község Önkormányzatának közös rendezvénye.

Sok szeretettel várunk minden futni vágyót 2020. március 1.-én.

Távok:

Tavaszváró: 4 km (ingyenes futás).
13,2km - 220m szintkülönbség
25,1km - 460m szintkülönbség

Helyszíni nevezés: Művelődési Ház, Gánt (7:30-9:00), csak a 4km-re.

Rajt: 10 óra (Béke tér)

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a Béke tér reggel 8 órától délután 14-ig le lesz zárva. A lezárt területre személygépkocsival csak az ott lakók hajthatnak be. A futóverseny 10 órakor indu, amelynek útvonala érinti a Kossuth utcát, József utcát, Petőfi utcát. Kérjük a Lakosságot, hogy a verseny ideje alatt türelemmel legyenek, ha van kedvük, bíztassák a futókat!


Sok szeretettel várunk mindenkit!

Gánt Község ÖnkormányzataTÁJÉKOZTATÓ A GÁNTI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRŐL

2020. január 13.

Ügyfélfogadás 2020


TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKELSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

2020. január 10.

Tájékoztatás hulladékelszállítással kapcsolatban

KÖZMEGHALLGATÁS

2019. december 16.

Közmeghallgatás - Zámoly I. (Disznóhegyi bánya)


KORMÁNYABLAKOK NYITVATARTÁSA


2019. december 05.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakokban és az okmányirodákban - a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásra tekintettel - az alábbi (országosan egységes) rendben tartanak félfogadást:

 • 2019. december 6.-án (péntek) keddi ügyfélfogadási rend szerint,
 • 2019. december 7.-én (szombat) 8.00-14.00 óráig,
 • 2019. december 13.-án (péntek) pénteki ügyfélfogadási rend szerint,
 • 2019. december 14.-én (szombat) 8.00-14.00 óráig,
 • 2019. december 24-27 (kedd-péntek) az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel,
 • 2019. december 31. (kedd) 8.00-12.00 óráig,
 • 2020. január 1. (szerda) az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2019. december 31-én (kedden) csak azok az ügyfélszolgálatok tartanak félfogadást, amelyek keddenként nyitva tartanak. A fentiektől eltérő a nyitvatartás egyes kormányablakokban és okmányirodákban - az eltérésekről a kormanyablak.hu oldalon tájékozódhatnak.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)


SEGÍTSÜNK EGYÜTT

2019. november 19.

Gánt Község Önkormányzata idén is karácsonyi adománygyűjtést szervez Gyermekotthon sérült gyermekei számára (3-25 éves korig).

Amit főképp gyűjtünk: nedves törlő, gumikendő, mosószer, ruha, cipő, gyerekjáték, könyv, ágynemű, huzat, kisebb berendezési tárgyak, száraz élelmiszer, ceruza, stb.

Várunk minden szívből jövő felajánlást 2019. december 10.-ig, amelyet a Polgármesteri Hivatalban adhatnak le.

Spergelné Rádl Ibolya sk.
polgármesterDECEMBERI PROGRAMOK GÁNTON
  

2019. november 18. 

2019. november 30. 16:00-18:00: Kézműves foglalkozás a Művelődési Házban.
2019. december 01. 17:00: Adventi gyertyagyújtás a templomkertben. Fellépők a templomban: Zirci Fúvózenekar.
2019. december 05. 16:30: Mikulás ünnepség a gyermekek számára a Vértes Vendéglőben.
2019. december 06. 17:45: Salamander (bányász) felvonulás, amely az iskola elől indul.
2019. december 08. 17:00: Adventi gyertyagyújtás a templomkertben. Fellépők a templomban: Mujahid Zoltán és dr. Bérces Viktor.
2019. december 13. 15:00: Idősek karácsonya a Művelődési Házban.
2019. december 15. 17:00: Adventi gyertyagyújtás a templomkertben. Fellépők a templomban: Király Valéria és Kokas László.
2019. december 19. 16:30: Óvodások karácsonyi műsora a Művelődési Házban.
2019. december 19. 17:00: Iskolások karácsonyi műsora a Művelődési Házban.
2019. december 22. 17:00: Adventi gyertyagyújtás a templomkertben. Fellépők a templomban: Zeneiskolás növendékek, Muck Ferenc és Rádl Péter, Gánti Szent Vendel Kórus, Gánti Német Nemzetiségi Dalkör.

A gyertyagyújtásokra sütemény felajánlásokat szívesen fogadunk.

Gánt Község Önkormányzata
Gánt Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Gánti Római Katolikus EgyházközösségADVENTI ABLAKOK
  

2019. november 14. 

Készüljünk együtt a Karácsonyra!

Kedves Gántiak!

Egy helyi lakos kezdeményezésére várjuk a jelentkezőket!

December 1-től december 24-ig szeretnénk, ha egy-egy család feldíszítene egy utcára néző ablakot, így egy nagy "adventi kalendáriumot" hozunk létre.

A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, a lényeg, hogy az általa választott napra legyen kész a díszítéssel.

Bárhogy díszíthet a jelentkező, a lényeg, hogy az aktuális szám mindenképpen legyen az ablakon.

A jelentkezőket várjuk személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy a következő telefonszámon: 22-375-116.

Jelentkezési határidő: 2019. november 29.

Gánt Község Önkormányzata

 

MAMMOGRÁFIAI SZŰRÉSEKET SZERVEZNEK FEJÉR MEGYÉBEN  

2019. november 6.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház mammográfiafi szakrendelésre, emlőszűrésre várja a Székesfehérváron élő hölgyeket. Sárkeresztúron és Sárszentágotán mobil szűrőkamionban biztosítják a vizsgálatot.

A mammográfiás szűrőállomás a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház radiológiai szakrendelésén működik a Székesfehérvár, Hunyadi utca 2. szám alatt. A szakemberek ide várják az év végéig Székesfehérvárról azokat a hölgyeket, akik a vizsgálatra a közelmúltban meghívót kaptak.

A rendelési idő:
- hétfőn és pénteken 7:30-13:00-ig,
- kedden, szerdán és csütörtökön: 7:30-17:00-ig.

A mobil szűrőkamionban november 13.-án és 14.-én Sárkeresztúron, majd november 15.-én és 16.-án Sárszentágotán várják a szakemberek a meghívóval rendelkezőket.

A rendelési idő:
- munkanapokon 9:30-15:00-ig. 

Kérjük, éljenek a lehetőséggel! Ne feledjék: az időben felfedezett mellrák gyógyítható!


(Fejér Megyei Kormányhivatal)


KÖZMEGHALLGATÁS BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉG KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN

2019. október 21.

Kifüggesztés
VégzésHELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

2019. október 18.

Polgármester választás eredménye
Helyi önkormányzati képviselők választásának eredménye
Nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredménye


MAMMOGRÁFIAI SZŰRÉSEKET SZERVEZNEK FEJÉR MEGYÉBEN
  

2019. október 4.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház mammográfiafi szakrendelésre, emlőszűrésre várja a Velencén élő hölgyeket. Dunaújvárosban mobil szűrőkamionban biztosítják a vizsgálatot.

A mammográfiás szűrőállomás Székesfehérváron, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház radiológiai szakrendelésén - a Hunyadi utcában - működik. A szakemberek október 15.-ig a Velencéről érkező, meghívóval rendelkező hölgyeket várják.

Rendelési idő:
- hétfőn és pénteken 7:30-13:00-ig
- kedden, szerdán és csütörtökön: 7:30-15:30-ig.

A mobil szűrőkamionban október 12.-én Dunaújvárosban várják a meghívóval rendelkezőket.

Rendelési idő:
- munkanapokon 9:30-15:00-ig. 

Kérjük, éljenek a lehetőséggel! Ne feledjék: az időben felfedezett mellrák gyógyítható!


(Fejér Megyei Kormányhivatal)A MINISZTERELNÖKSÉG KÖZLEMÉNYE

2019. október 03.

Rendkívüli nyitvatartás az önkormányzati választások hétvégéjénMAMMOGRÁFIAI SZŰRÉSEKET SZERVEZNEK FEJÉR MEGYÉBEN
  

2019. szeptember 18.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház mammográfiafi szakrendelésre, emlőszűrésre várja a Sárosdon és Velencén élő hölgyeket. Mezőszilason, Kálozon és Soponyán mobil szűrőkamionban biztosítják a vizsgálatot.

A mammográfiás szűrőállomás Székesfehérváron, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház radiológiai szakrendelésén - a Hunyadi utcában - működik. A szakemberek szeptember 26-ig a Sárosdról, szeptember 27. és október 15. között pedig a Velencéről érkező, meghívóval rendelkező hölgyeket várják.

Rendelési idő:
- hétfőn és pénteken 7:30-13:00-ig
- kedden, szerdán és csütörtökön: 7:30-15:30-ig.

A mobil szűrőkamionban szeptember 19.-én Mezőszilason, szeptember 20-24. között Kálozon, szeptember 25.-én és 26.-án pedig Soponyán várják a meghívóval rendelkezőket.

Rendelési idő:
- munkanapokon 9:30-15:00-ig. 

Kérjük, éljenek a lehetőséggel! Ne feledjék: az időben felfedezett mellrák gyógyítható!


(Fejér Megyei Kormányhivatal)


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

2019. szeptember 18.

Kormányablak rendkívüli nyitvatartási rendje az önkormányzati választások hétvégéjén


NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI HATÁROZATOK

2019. szeptember 05.

04_2019. (IX.5.) Muszkáné Gömöry Zsuzsanna egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről

05_2019. (IX.5.) Krausz János egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről

06_2019. (IX.5.) Boros Norbert egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről

07_2019. (IX.5.) Ferschné Mester Éva egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről

08_2019. (IX.5.) Spergel Lajosné nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről

09_2019. (IX.5.) Kovácsné Zöld Melinda nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről

10_2019. (IX.5.) Molnár László nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről

11_2019. (IX.5.) Krauszné Gróf Zsuzsanna nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről

12_2019. (IX.5.) Spergelné Rádl Ibolya nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vétele
 


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

2019. szeptember 04.

1_2019. (VIII.28.) a Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztásáról

2_2019. (VIII.28.) a Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesének megválasztásáról 


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

2019. augusztus 30.

Spergelné Rádl Ibolya polgármester jelölt nyilvántartásba vétele


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

2019. augusztus 30.

Helyi Választási Iroda

Választási szervek  


EMLŐSZŰRÉS SAJTÓKÖZLEMÉNY

2019. augusztus 29.

Emlőszűrés sajtóközlemény

(Fejér Megyei Kormányhivatal)FELHÍVÁS


2019. augusztus 16.

Értesítjük a lakosságot, hogy 2019. augusztus 31.-én (szombaton) megrendezésre kerül a Béke téren, a rendezvénysátor (sportpálya) mellett a hagyományos főzőverseny.

2019. augusztus 28.-ig várjuk egyesületek, baráti társaságok jelentkezését személyesen a Közös Hivatal Gánti Kirendeltségén vagy a 22/375-116 telefonszámon.


A főzőversenyben résztvevők szabadon választott, sertésből készült ételekkel vehetnek részt, továbbá a hús kivételével minden szükséges alapanyagot a résztvevőknek kell biztosítaniuk.

Az önkormányzat 2,5kg sertéshúst, tüzelőt és ivóvizet biztosít.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Spergelné Rádl Ibolya sk.
polgármester


MÁRIA ÚT


2019. augusztus 13.

Gyere el te is, csatlakozz Hozzánk!

A Mária Út teljes szakaszán az ÉDESAPÁKÉRT szervez zarándoklatot a Mára Út Egyesület és a Mária Rádió 2019. augusztus 24.-én. Ez a minden évben megrendezendő zarándoknap az 1Úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben és Magyarországon egyaránt.

Az idén Gánt már hatodszorra csatlakozik a zarándoklathoz, Bodajkra.

Indulás: 2019. augusztus 24. (szombat) 6 óra 30 perc, Gánti Római Katolikus Templom elől

Az út hossza kb. 20km (gyalog)

Az Oroszlányról induló csapattal menet közben találkozunk, majd együtt megyünk tovább, Bodajkra, ahol 18 órakor Szentmisével zárjuk a napot.

16 óra 30 perckor busz indul a Gánti Általános Iskola elől azok számára, akik csak a Szentmisén szeretnének részt venni.

Mindenki számára (gyalogosok) lehetőség lesz busszal Bodajkról visszajönni. 

Szeretettel várunk mindenkit!

Római Katolikus Egyházközség

Gánt Község ÖnkormányzataHELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

2019. augusztus 13.

Közlemény 


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

2019. augusztus 08.

Közlemény HIVATÁSOS GONDNOKI KÉPZÉST INDÍT A MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


2019. július 16.

FELHÍVÁS_Hivatásos_gondnok_képzés
Gondnoki_képzés_JELENTKEZÉSI_LAP
Hivatásos gondnoki_képzésJAVASLATTÉTELRE FELHÍVÁS


2019. június 12.

Gánt kitüntetés felhívásDIÁKOK FIGYELEM


2019. június 4.

Felhívás nyári diákmunkára
MEGHÍVÓ

2019. május 29.

FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

2019. április 09.

Pályázati felhívásPASSIÓJÁTÉK GÁNTON
  

2019. április 08.

Kedves Gántiak és Környékbeliek!

Az idén végre megvalósulni látszik Kutschi András plébánosunk nagy álma, a Passiójáték Gánton.

Várunk mindenkit szeretettel 2019. április 28-án 13 órára (Szentmise után) a Művelődési Házba megbeszélésre.

Nem csak szerepelni vágyókat várunk, hanem mindenkit, aki bármiben segítségünkre lehet!

Gánti Római Katolikus EgyházközösségPAPÍRGYŰJTÉS
  

2019. április 08.

Tisztelt Lakosok!

A gánti iskolás gyermekek papírhulladékot gyűjtenek a gánti iskola számára 2019. április 9-től április 24-ig.

A gyerekek felkeresik majd Önöket, de akihez nem érnek oda és akad papírhulladéka, az nyugodtan leadhatja az iskolában 8 óra és 16 óra között.

Az összegyűjtött hulladékot április 24-én 13 órakor viszik el!

Segítségüket köszönjük!

Gánti IskolásokFELÚJÍTÁS A KORMÁNYABLAKBAN SAJTÓKÖZLEMÉNY

2019. március 27.

Felújítás a kormányablakban sajtóközlemény

(Fejér Megyei Kormányhivatal)EMLŐSZŰRÉS SAJTÓKÖZLEMÉNY

2019. március 27.

Emlőszűrés sajtóközlemény

(Fejér Megyei Kormányhivatal)
SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓNAP

 


2019. március 20.


Szemétszedési akciónap
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM TÁJÉKOZTATÓLEVÉL

 


2019. március 19.


Ösztöndíjprogram tájékoztatólevél

 
EMLŐSZŰRÉS SAJTÓKÖZLEMÉNY

2019. március 14.

Emlőszűrés sajtóközlemény

(Fejér Megyei Kormányhivatal)ÉTAK ZÁRÓRENDEZVÉNY
  

2019. február 26.


INFLUENZAHELYZET AKTUÁLIS HETI TÁJÉKOZTATÓ
  

2019. február 26.

Influenzahelyzet heti sajtóközlemény

 AZ IDŐBEN FELFEDEZETT MELLRÁK GYÓGYÍTHATÓ!
MAMMOGRÁFIAI SZŰRÉS FEJÉR MEGYÉBEN
  

2019. február 20.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház mammográfiafi szakrendelésre, emlőszűrésre várja a Székesfehérváron élő hölgyeket. Pázmándon mobil szűrőkamionban biztosítják a vizsgálatot.

A mammográfiás szűrőállomás a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Radiológiai Szakrendelésén, Székesfehérváron, a Hunyadi utcában működik. Ide várják februárban azokat a székesfehérvári hölgyeket, akik a vizsgálatra a közelmúltban meghívót kaptak.

A rendelési idő: hétfőn és pénteken 7:30-13:00-ig kedden, szerdán és csütörtökön: 7:30-17:00-ig.

A mobil szűrőkamionban, február 21-ig Pázmándon várják a szakemberek a meghívóval rendelkező hölgyeket. A rendelési idő: munkanapokon 9:30-15:00-ig. 

A meghívó levélen szereplő időpont az alábbi telefonszámon módosítható: 06-20/387-7996

Kérjük, éljenek a lehetőséggel! Ne feledjék: az időben felfedezett mellrák gyógyítható!

(Fejér Megyei Kormányhivatal)


FUTÓVERSENY A FARSANGTEMETÉS NAPJÁN

2019. február 20.


CEP Trail és Gánt Község Önkormányzatának közös rendezvénye.

Sok szeretettel várunk minden futni vágyót egy kis farsangtemetési bemelegítésre 2019. március 3.-án.

Távok:

Tavaszváró: 4 km (ingyenes futás).
13,2km - 220m szintkülönbség
25,1km - 460m szintkülönbség

Helyszíni nevezés: Művelődési Ház, Gánt (7:30-9:00), csak a 4km-re.

Rajt: 10 óra (Béke tér)

A futókat és a Gánti lakosokat is várjuk sertéshúsból készített ételeink és lángos elfogyasztására 11 óra 30 perctől. A sertést előző nap (2019. március 2.) reggel 7 órától dolgozzuk fel a Hivatal udvarában. Szeretettel várjuk aznapra a segítő kezeket!

Ne feledje senki, 16:00 órakor indul a farsangtemetési felvonulás az iskola elől.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Gánt Község Önkormányzata


VÉRTESI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI ZRT HIRDETMÉNYE


2019. február 19.S18110907490
S18110907491
S18110907492
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HATÁROZATA

2019. február 13.

Határozat 

 

KÖZLEMÉNY HÁZIORVOSI RENDELÉS SZÜNETELÉSÉRŐL

2019. február 7.

Tisztelt Lakosság!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háziorvosi rendelés 2019.02.13-2019.02.20-ig szabadság miatt szünetel.

 

Közlemény

Gánt Község Önkormányzata

 

MEGEMLÉKEZÉS

2019. január 09.