Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

MEGHÍVÓ

 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. május 9-én (hétfő) 17:30 órától

nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye: Gánt Község Önkormányzata

                        8082 Gánt, Béke tér 20.

 

Napirend:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról

Előterjesztő: polgármester

 2. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról

Előterjesztő: polgármester

 3. Beszámoló a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

Előterjesztő: polgármester

 4. Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évben végzett tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

 5. 2021. évi belső ellenőri összefoglaló jelentésről

Előterjesztő: polgármester

 6. Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Előterjesztő: polgármester

 7. Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletről

Előterjesztő: bizottsági elnök

 8. A házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról szóló 3/2017 (II.7..) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: polgármester

 9. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: polgármester

 10. Beszámoló a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: jegyző

 11. A gyermekek nyári étkeztetéséről

Előterjesztő: polgármester

 12. Tájékoztató a település köztisztasági helyzetéről és a környezet állapotáról

Előterjesztő: polgármester

 13. Gánt-ért Nonprofit Kft. 2021. évről szóló beszámolója

Előterjesztő: polgármester

 14. Pályázat ismételt kiírása az államháztartás alrendszerén kívüli szervezetek működésének támogatására

Előterjesztő: polgármester

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

 

Gánt, 2022. május 4.

                                                                                                               Krausz János sk.

                                                                                                                 polgármester


Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.