VP6-19.2.1-94-1-17 jelű Vércse kincsei”megőrzése és bemutatása PDF Nyomtatás E-mail

                 

 

·       Kedvezményezett neve: Gánt Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

·       Pályázati felhívás neve, kódszáma: VP6-19.2.1-94-1-17 jelű Vércse kincsei”megőrzése és bemutatása

·       Projekt címe, azonosítója: 1920294735 azonosítószámú projekt, VÉRCSE kincseinek bemutatása –Gánt településtörténete című könyv kiadása

·       Szerződött támogatás összege: 1.995.535 Ft

·       Támogatás mértéke: 85 %

·       Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja egy hiánypótló mű megalkotása, amely Gánt település történeti múltjának feldolgozását és olvasók elé tárását tűzi ki céljául a település létrejöttétől napjainkig, különös figyelemmel a település nemzetiségi hagyományaira, természeti és épített örökségeire, a Vércse kincseinek bemutatására. A mű történeti, településnéprajzi szemlélettel mutatja be Gánt község múltját támaszkodva a levéltári anyagokra,  korábban hasonló céllal alkotott kisebb írásokra. A projekt során széleskörű helyi együttműködésre építünk, felhasználva a település önkormányzatának, civil szervezeteinek adatbázisait, ahol 1-1 részterület tekintetében jelentős információk halmozódtak fel. Az így összegyűjtött adatok, információk egy átfogó képet adó, történetileg és logikailag rendezett műben kerülnek feldolgozásra a település jelenkori és jövendő generációinak identitását is erősítve.

·       Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.17.