Tájékoztató kutak utólagos bejelentéséről

 

Az engedély nélkül fúrt, vert vagy ásott kút üzemeltetési, illetve fennmaradási engedélye a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése szerint, utólagosan 2023. december 31-ig bírságmentesen kérelmezhető.

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
  • nem érint karszt- vagy rétegvizet
  • a kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ fel,
  • a kút maximálisan 500 m3/év vízigénybevétel alatti
  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé
  • a kútra magánszemély kért engedélyt
  • a kút a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja
  • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelemi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási, létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.

 

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól. Az eljárás során felmerülő egyéb szakértői költségek a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető.

 

A kutak bejelentéséhez szükséges nyomtatványok elérhetőek a település honlapján, valamint ügyfélfogadási időben a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban.

 

Kérelem kutak engedélyezési eljárásához

Kérelem kút megszüntetéséhez

Adatlap (fúrt kút)

Adatlap (ásott kút)