Pályázatok

 

TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00015


„A helyi identitás és kohézió erősítése a Bicskei kistérségben"

A Projekt összköltsége 60-000.000 Ft, azaz Hatvanmillió forint.

- kedvezményezett neve: Csákvár Város Önkormányzata 
- a támogatás mértéke (%-ban) 100 %
- tervezett befejezés dátuma: 2021.09.28.

„A helyi identitás és kohézió erősítése a Bicskei kistérségben" pályázat konzorciumi formában valósul meg.

A konzorcium vezetését Csákvár Város Önkormányzata, mint a kijelölt pályázati térség központi szereplője vállalta el. A pályázatot megvalósító települések Fejér megyében, a Bicskei kistérségben találhatóak: Csákvár, Bodmér Vértesboglár, Gánt, Alcsútdoboz, Felcsút, Etyek


A települési lakosságszám alapján a pályázatban 1 célterület kerül kijelölésre, amely tartalmazza az összes konzorciumi partner teljes települését. A választott pályázati tevékenységek a teljes lakosság helyzetére hatással vannak, így a településen belüli esetleges lehatárolásoknak nincsen szakmai indokoltásága.
A projektben érintett települések a térség jellemző kihívásaival küzdenek: olyan élhető környezetet kell teremteni és hosszú távon fenntartani az egyes városok vezetőinek, ami a lakosság helyben maradását eredményezi, különösen a fiatalabb korosztályok esetében.

A pályázatot megvalósító konzorcium tagjainak elsődleges problémái az alábbiak:
- A helyben maradás támogatására célzott beavatkozások szükségesek;
- A helyi közösségek mérsékelt aktivitása;
- Egyes korosztályok nehezen érhetőek el közösségi tevékenységekre (különösen a fiatal korosztály);
- A helyi hagyományok - értékek ápolásának nincsen strukturált kerete.
Ezen problémák kezeléséhez „A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívás aktuális megoldásokat kínál.

A projekt nevesített céljai az alábbiak:
- A lakosság közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének a fejlesztése.
- A közösségi szerepvállalás erősödését az érintett célcsoportok körében,
- Helyi társadalmi együttműködések generálása.
- Helyi identitást erősítő rendezvények, események, aktivitások megszervezése.
- Közösségfejlesztési folyamatok célzott támogatása.
- Közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok bevezetése és következetes alkalmazása.

 

Magyar Falu program

Magyar Falu Program      

 

 

 

 

 

MFP-TFB/20201 kódszámú

„Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című alprogram pályázatának rövid összefoglalója

Kedvezményezett neve: Gánt Község Önkormányzata

Projekt címe: Új falugondnoki szolgálathoz buszbeszerzés Gánt településen

Szerződött támogatás összege: 14 996 769 ,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A településen a falugondnoki szolgálat létrehozása a településen élők rászorultsága illetve a szolgáltatások elérhetővé tétele végett időszerű. A falugondnoki szolgálat célja a lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.  Jelen pályázat keretében beszerzésre kerül egy Opel Zafira típusú kisbusz.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.07.31.

A projektazonosító száma: 3289305437

 

 

MFP-KOEB/2021 kódszámú

„Kommunális eszköz beszerzése” című alprogram pályázatának rövid összefoglalója

Kedvezményezett neve: Gánt Község Önkormányzata

Projekt címe: Belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartatását szolgáló eszközök beszerzése Gánton

Szerződött támogatás összege: 3 926 710,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés révén a település a közterületek karbantartását komplex módón eltudja végezni minden évszakban. A beszerzésnek köszönhetően javul a településkép rendezettsége, a munkaszervezés hatékonysága, csökken a munkaidő-igényes munkavégzés. A fejlesztés továbbá hozzájárul a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, a közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.01.

A projektazonosító száma: 3289105411

 

 

 

MFP-FVT /2020 kódszámú

„Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogram pályázatának rövid összefoglalója

Kedvezményezett neve: Gánt Község Önkormányzata

Projekt címe: Ravatalozó és kerítés felújítása Gánton

Szerződött támogatás összege: 9 582 802 ,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Az önkormányzati tulajdonban lévő temetőjének ravatalozója nagyon rossz állapotban van, éppen ezért szükségessé vált annak külső és belső felújítása. A vadak közelsége és bejárása a temető területére a kerítés felújítását indokolja. A pályázaton elnyert összeg ennek megvalósítására kerül felhasználásra.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.

A projektazonosító száma: 3113527385

 

 

 

MFP-UHK /2021 kódszámú

„Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című alprogram pályázatának rövid összefoglalója

Kedvezményezett neve: Gánt Község Önkormányzata

Projekt címe: Gánt Béke tér útburkolatának felújítása

 Szerződött támogatás összege: 12 499 219, - Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztéssel érintett Béke tér Gánt Község belterületi útja, 100%-ban önkormányzati tulajdonú, mely a település frekventált részén helyezkedik el. Innen érhető el többek között a turistaház, és a játszótér is. A felújítás hozzájárul a település közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javításához, megkönnyíti az ingázók mindennapjait.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.31.

A projektazonosító száma: 3280670310


Választás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.