Külterületek

Gánt-Gránás eredetileg is Gánt közigazgatási területéhez tartozott, az ingatlantulajdonosok szőlő és gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. Jelenleg csak 1-2 telken fedezhető fel szőlőültetvény, a többit kiirtották, ma már inkább üdülőtelkeknek használják.

A településrész völgyben helyezkedik el, villany és ivóvízhálózattal rendelkezik. Minden év augusztus 20-án van a Gránási búcsú, amelyet a feszületből, oltárból és haranglábból álló imahelyen tartják meg. A kilátódombon zászlót és kopjafát helyeztek el, mely a háború alatt kitelepített lakosoknak állít emléket.

 

Gánt előterében, Gánt-Bányatelepen, a hajdani Bauxitbányászati Tröszt helyén található a 258 férőhelyes Fejér megyei Ápoló - Gondozó Otthon, a megye legnagyobb intézete, amely a környék legnagyobb foglakoztatást biztosító intézménye.

Itt került megépítésre a Szép Jelen Alapítvány által a "Fecske Palota", amely sérült és mozgáskorlátozott gyermekek üdültetését biztosítja.

A felhagyott bauxit bánya helyén kialakításra került az Európában is egyedül álló Földtani Park, és a bauxit bányászat emlékére helyre állított Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Geológiai Látogatóközpont. Bányatelep tőszomszédságában működik a DOLOMIT kőbányászati Kft, és a BAUMIT Kft., amelyek nagy mennyiségben termelnek építési alapanyagot. A két cég jelentős mértékben hozzájárul a község fenntartásához, fejlesztéséhez és munkalehetőség biztosításához.

 

Kőhányás

A néhány házból álló település jelentése "kőhalom". Első említése 1753-ból való, amikor is Kozma leányegyházaként szerepelt. A szénégetéssel foglalkozó pusztaterület egy részét oroszlányiak bérelték, abból a célból, hogy nyájaikat legeltessék.

A József - kori népszámlálás alkalmával 68-an lakták a területet. Keresetüket napszám mellett favágással egészítették ki. A birtok mellett vezetett az Eszterházy család két birtokközpontját, Csákvárt és Majkot összekötő út. Az út azonban nem volt forgalmas, így mint kereskedelmi központ nem jöhetett szóba. Az útvonalat 1925-ben országúttá építették. A második világháború és a német lakosság kitelepítése után indult hanyatlásnak a kis település. Kőhányáson alig van állandó lakos, a meglévő házakat hétvégi tartózkodásra és üdülésre használják. Az út mellett található az Eszterházy kápolna és a turistaház.

Vérteskozma

Korábban Cusma, Kis-Kozma alakban fordult elő, Kosma személynévből származik. Később, 1908-ban kapta meg a Vértes előtagot. A Gesztesi Vár tartozékaként először 1300-ban említik, mint katonai szálláshelyet. A török időkben gróf Eszterházy Antalnak voltak itt birtokai.

A területet korábban csákváriak, majd pákozdiak bérelték. Kozmát 1742-ben gróf Eszterházy Ferenc a betelepített németeknek adományozta. A német nyelvű krónika szerint kozmát 1770-ben Ulm vidékéről telepítették be. A templomot Koslam és Demian szentek tiszteletére ajánlották fel. A katolikus tanár, egyben jegyző is 50 gyereket oktatott németre és magyarra. Eredetileg az utca jobb és bal oldalán, fekete alapon, fehérre meszelt házak álltak, a tetőn szalma borítással. A körülmények kedvezőtlenek voltak: a közlekedés nem volt megoldott, nem volt lehetőség a terjeszkedésre, így sokan elvándoroltak. 1928-ban az addig önálló községek, Kozma és Kőhányás Gánthoz lettek csatolva. 1941-ben új iskola épült. 1944 októberében a német katonák, decemberben az oroszok jöttek be a faluba. 1946-ban Gánthoz hasonlóan került sor a kitelepítésre. A háborús éveket követően gyakorlatilag kihalt, csupán néhány őslakos maradt.

Vérteskozma természetvédelmi területen fekszik. A falu ma üdülőfalu, ahol Községvédő Egyesület működik a hagyományos falukép megőrzése érdekében. Kozma skanzen jellegű település, ahol az évente megrendezett búcsú keretében neves művészek adnak műsort a templomban. 1992-ben emelték a kitelepítettek emlékét őrző emlékművet. Kozma és környéke Ökoturizmusra, kerékpározásra, vadászatra alkalmas terület. Egy 12 férőhelyes turistaház és külön vadászház várja az ideérkezőket. Egyéni igényeknek megfelelően további szálláslehetőség is igényelhető.

 

 


Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.