Híreink PDF Nyomtatás E-mail

 

 
 
 
 
TÁJÉKOZTATÓ!
Tisztelt Lakosság!
2021.11.24-30. között az E.ON Zrt. megbízásából a kisfeszültségű hálózaton gallyazási munkálatokat fognak végezni az ERVA-84 Kft. munkatársai.
A biztonsági távolság betartásával a 0,4 kV-os hálozatoknál 1,5-2 méteres a 22 kV-os hálózatoknál 2,5-5 méteres biztonsági övezet kialakítása szükséges.
A gallyazási munkálatok közérdeket szolgálnak, a mindenkori hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően élet- és vagyonvédelmi okokból történik.
A levágott fák ágai a vállalkozó elszállítja.
Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy segítsék a szolgáltató munkáját!
Együttműködésüket előre is köszönöm!
Krausz János
polgármester
 
 

Lakossági felhívás házszámok kihelyezésére

 

Felhívom azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik még nem tettek eleget házszámtábla kihelyezési kötelezettségüknek, hogy a tulajdonukban, illetve használatukban lévő lakóházas ingatlanok utcafronti épületrészén vagy a kerítésre a

házszám jelzésére szolgáló táblákat szíveskedjenek haladéktalanul  felhelyezni!

Házszámtábla kihelyezésének szabályai a 6/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet alapján:

 

12.§ A házszámtáblát a házzal szemben állva, közterületről, illetve a magánútról jól látható helyen, a házfalra vagy az utcai kerítésre kell elhelyezni.

 

13.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni, és a karbantartásáról a saját költségén gondoskodni. A tábla kihelyezését a használatbavételi engedély jogerőre való emelkedését követő 30 naptári napon belül, a szükséges cserét a hiány vagy megrongálódás észlelésétől számított 15 naptári napon belül a tulajdonos köteles elvégezni.

(2) A házszámtáblán a ház számozásán kívül a közterület neve is szerepelhet, más szót vagy szöveget szerepeltetni tilos. A házszámozás tábláján a közterület elnevezése nem térhet el az önkormányzat határozatában szereplő névtől.

 

14.§ (1) A nem valóságos állapotnak megfelelő, hiányzó, vagy nem a megfelelő módon (12.§. szerint) kifüggesztett házszámtáblák pótlására, lecserélésére a jegyző a tulajdonost kötelezheti, terhére elrendelheti, a tulajdonos az ingatlanán a házszám tábla csere munkálatait tűrni köteles.

(2) Az elhelyezett házszámtábla megrongálása, beszennyezése, számozásának megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg eltávolítása – karbantartás, csere kivételével – tilos.

 

A házszámtábla felhelyezésével elősegítik az Országos Mentő Szolgálat, a Tűzoltóság, a Rendőrség és a Magyar Posta munkáját is.

 

Bízom abban, hogy hatósági kötelezés elrendeléséről nem kell intézkedni a fenti szabályok figyelmen kívül hagyása miatt!

 

                             

Csákvár, 2021. november 19.

 

                                                                                                                                    

 Kiss Jolán sk.

 címzetes főjegyző 
 
 
 

A Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Lakossági tájékoztatása

 

 

„Kezdődik a fűtési szezon”

 

 

Az idei évben a fűtési szezon megkezdésével összefüggésben országosan több eseményhez is riasztották a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit. Ilyen esetekhez pl.: tetőtűz, kazánrobbanás, pince- kazánház füsttel telítődött, személy CO- füstmérgezést szenvedett- elhalálozott, melléképület- kazánház teljes terjedelmében égett. A hasonló esetek megelőzése céljából készítettük ezt a rövid megelőző tájékoztatót.

 

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a lehetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz és a szénmonoxid-szivárgás okozta mérgezés. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság legfontosabb tennivalója, hogy tegye lehetővé a kéményseprő szakemberek ingatlanba való bejutását, a kémény ellenőrzését.

 

A kémények rendszeres tisztíttatása nagyon fontos, hiszen a lerakódott korom begyulladhat vagy eltömítheti a füstcsatornákat. A statisztikák szerint sok esetben a kitakarítatlan, szerkezetileg leromlott kémények okozzák a kéménytüzeket CO gáz visszaáramlást.  Ne próbáljuk házilag magunk, vagy szakember nélkül javítani a kéményt, gázkészüléket, mert ahhoz speciális szerszám, alkatrész, kellő szakismeret szükséges.

Az elektromos fűtőberendezések üzemeltetése nagy energia felvétellel jár, aki ilyenre vált annak érdemes a lakás villamos hálózatát felülvizsgáltatni.

 A kályhák- kandallók elé helyezzünk nem éghető anyagú tálcát és ellenőrizzük a füstcsövek rögzítettségét, a hősugárzók környezetéből a gyúlékony éghető anyagokat távolítsuk el! Begyújtáshoz soha ne használjunk alacsony lobbanáspontú égésgyorsító folyadékot!

Kisgyermeket üzemelő kályhával, hősugárzó fűtőtesttel ne hagyjunk egyedül a helyiségben!

Amennyiben a legutolsó fűtés óta a lakásban átalakítás történt (homlokzati szigetelés, légtércsökkentéssel járó helyiség leválasztás, nyílászáró csere, elszívó berendezés üzembe helyezése, szakemberrel vizsgáltassuk meg a biztonságos szintű légcsere meglétét.

A szénmonoxid (CO) éghető anyagok (pl. fa, gáz, stb.) tökéletlen égése során keletkezhet. Színtelen, szagtalan, mérgező gáz, belégzése során a belélegzett mennyiségtől függően különböző tünetek jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés, hányinger; lüktető fejfájás, álmosság, elmezavar, erős szívverés; eszméletvesztés, görcs, légszomj, halál. A szénmonoxid érzékelő elhelyezésének nagy jelentősége van. Az érzékelőt a padlótól, ajtótól, ablaktól, CO forrástól legalább 1,5 méterre kell szerelni. Nyílt égésterű kazánjainknak „konkurenciái” lehetnek a különféle gépi szellőző berendezések. Ilyen szerkezetek a konyhai szagelszívók, a fürdőszobai páraelszívók, a kandallók, a klímaberendezések, vagy akár a szárítóberendezés, hiszen ha a helységből nem jut levegőhöz és az ablak sincs nyitva, akkor a kémény lesz a légutánpótlás egyetlen forrása. Amennyiben a legutolsó fűtés óta a lakásban átalakítás történt (homlokzati szigetelés, légtércsökkentéssel járó helyiség leválasztás, nyílászáró csere, elszívó berendezés üzembe helyezése, szakemberrel vizsgáltassuk meg a biztonságos szintű légcsere meglétét!

Összefoglalva, az élet és vagyonbiztonságunk megőrzésének érdekében rendszeresen ellenőriztetni kell szakemberrel a lakásban lévő tüzelő- és fűtőberendezéseket, kéményeket, égéstermék elvezetőket! Rendszeresen szellőztetni kell a lakást, illetve szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni szükség esetén, az oxigén beáramlás biztosításra!

Ha Ön tüzet észlel, tüzet lát haladéktalanul hívjon segítséget a 112 ingyenes központi segélyhívó telefonszámon! Vigyázzunk Egymásra!

  
 
 
 
 
 
 
 

Pályázati felhívás!

 

Gánt Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

Pályázhatnak azok a felsőoktatási tanulmányokat folytató vagy kezdeni kívánó fiatalok, akik megfelelnek a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. A pályázati felhívás és a pályázati űrlap letölthető a

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica19/és a

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica20/ címről.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. (Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.)

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között lehet benyújtani, valamint a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltségén (Gánt, Hegyalja u. 25. ) szerdai napokon 13:00 órától 17:30 óráig.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határnapja:

2021. november 5.

A pályázat kötelező mellékletei:

1.         Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők 2021. szeptember havi nettó jövedelméről.

2.         A hallgatói jogviszony igazolása.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, ezek bármelyike hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben igazolja.

 

 

Gánt Község Önkormányzata 
 
 
 
FIGYELEM III. FOKÚ HŐSÉGRIASZTÁS!
 
Tisztelt Lakosság, Kedves Gántiak!
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az elkövetkező napokban az eddiginél is melegebb időjárás várható, ezért Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos kedd 0 órától csütörtök 24 óráig harmadfokú hőségriasztást ad ki.
Előre láthatólag csütörtök éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű hőségriasztás.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós hőség miatt különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, azonban az átlagosnál melegebb hőmérséklet az egészséges szervezetet is megterheli, bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen közérzetet.
A nagy meleg az autósokra is különösen kedvezőtlen hatással lehet!
Kérem a dekoncentráció miatt vezessenek óvatosan! Az autókban ne hagyjanak gyúlékony anyagokat – hígítót, öngyújtót, fertőtlenítőt stb. – mert ezek az anyagok könnyen meggyulladhatnak!
Lehetőség szerint legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között ne tartózkodjanak a napon, illetve a bőrüket megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel védjék a leégés ellen. A vízparton tartózkodók mielőtt vízbe mennek, hűtsék le magukat, különösen napozást követően. Felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe!
Kiemelt jelentősége van ebben az extrém hőségben a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelnek, ami lehetőség szerint víz legyen! Kerüljék a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. Ne hagyják a gyermekeket, állatokat parkoló autóban. Ha valaki autóban hagyott gyermeket, házi kedvencet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.
Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban kerülje a megterhelő fizikai munkát.
Kérem a fokozottan figyeljenek időseb és beteg embertársaikra!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

 
Krausz János polgármester 
 
 
Tájékoztató a betegellátási rend visszaállításáról 
 

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2021. június 18. napján kelt tájékoztatása alapján - melyet Társaságunk 2021. június 21. napján kapott meg hivatalosan - a járványügyi intézkedések következtében és a lakosság magas átoltottsági aránya miatt a SARS-CoV-2pandémia 3. hulláma Magyarországon véget ért.

Fentiek értelmében a korábban elrendelt korlátozó intézkedések és szabályozások visszavonásra kerülnek, azaz jelen állás szerint semmilyen, a betegellátást, illetve a betegekkel való személyes találkozást érintő' korlátozó intézkedések nincsenek hatályban a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásban. így a jövőben minden korlátozás nélkül biztosítjuk a személyes találkozás és betegvizsgálat lehetőségét a betegek számára. 

 
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
"Elindult a Balás Jenő Bányászati Múzeum és Földtani Park honlapja!"
 
 
 
 

Felhívás Nyári Diákmunkára!


Gánt Község Önkormányzata a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya koordinálása mellett „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerőpiaci programot indít a 2021. évben is.
A program célcsoportjába azok a 16 – 25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatnál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél.
A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák, a lakó-, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztályán (2060 Bicske, Szent István út 7-11.) közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát.

Ezt személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolvánnyal, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával teheti meg a munkaviszony kezdete előtt.

(Egyenlőre még az ügyféltérben nem tartózkodhat ügyfél, ezért szükséges az időpontfoglalás a 22/795-954-es telefonszámon)


A program keretén belül biztosított munka időtartama legfeljebb 1 hónap, ami maximum napi 6 órás foglalkoztatást jelent, az alábbiak időszakon belül:
- a munkavégzés kezdő időpontja 2021. július 1. - 2021. július 31. vagy

-2021. augusztus 1. - 2021. augusztus 31. közötti időszakban. 
Munkabér: minimálbér időarányos hányada: bruttó 125.550,- Ft

Változás!‼️‼️‼️‼️

Gánt esetében 3 főnek júliusban, 3 főnek augusztusban tudunk munkát biztosítani. 

 

Júniusban csak azok a diákok menjenek regisztrálni, akik júliusban kezdenek dolgozni. Az augusztusban munkába állóknak elég lesz július hónap második felében nyilvántartásba kerülni.

 

 

Jelentkezési határidő: a júliusi munkavégzésre 2021. június 30. (szerda) 12 óra, Krausz János polgármesternél.

Gánt, 2021.06.04.


Krausz János sk.

polgármester 

 
 
 
 
 

 

 

 

Tisztelt Lakosság!

A Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park április 27-ig filmforgatás miatt zárva! 

 

 

Tisztelt Lakosság!
Április 12-én zöldhulladék elszállítást végez a Depónia Kft.
A napokban kollégáim minden érintett háztartásba el fogják juttatni az egész évre vonatkozó 8 db címkét.
Kérem a hulladékkötegeket és a bezsákolt hulladékot a megszokott módon és időben helyezzék el az ingatlanok előtt!
Köszönöm!
Krausz János

polgármester 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Vendégeink!
Kedves Gántra látogató Turisták!
Lassan kezdődik az igazi kirándulószezon. Igaz, a zordabb időjárási körülmények és a járványhelyzet sem befolyásolta csodás adottságokkal rendelkező településünk töretlen népszerűségét. Köszönjük hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel hétről hétre hiszen ez is megerősít bennünket - jó irányba haladunk.
Kéréssel fordulok Önökhöz Gánt és Külterületeinek Lakossága nevében!
Tudom, hogy a parkolási lehetőségek tekintetében még sok tennivalónk van és ez irányba teszünk is lépéseket. A parkolás minősége, közterületeink tisztán tartása viszont a Vendégeink felelőssége is!
Nem szeretnék olyan fényképeket megosztani, melyek csak szomorúsággal töltenénel el minden jó érzésű embert. Higgyék el, a szemétszedésre költött forintokat apró fejlesztésekre is költhetnénk!
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy ne hagyjon itt semmit amit otthonról hozott! Inkább töltődjenek fel, vigyenek magukkal sok-sok élményt. Védjük közösen gyönyörű Vértesünket!
Gondoljanak azokra is, akik ezután jönnek, és azokra is akik itt laknak, hogy ezután is mosolyogva, kedves szavakkal fogadhassunk minden Gántra érkezőt!
Krausz János
polgármester
 
 

 

 

 

Tájékoztató az önkormányzati adózást érintő változásokról (Kattintson a címre!)

 

 


 

 

A Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Lakossági tájékoztatása

„Kezdődik a fűtési szezon”

Az idei évben a fűtési szezon megkezdésével összefüggésben több eseményhez is riasztották a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit. Ilyen esetekhez pl.: tetőtűz, kazánrobbanás, pince- kazánház füsttel telítődött, személy CO- füstmérgezést szenvedett, melléképület- kazánház teljes terjedelmében égett. A hasonló esetek megelőzése céljából készítettük ezt a rövid megelőző tájékoztatót.

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a lehetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz és a szénmonoxid-szivárgás okozta mérgezés. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság legfontosabb tennivalója, hogy tegye lehetővé a kéményseprő szakemberek ingatlanba való bejutását, a kémény ellenőrzését.

A kémények rendszeres tisztíttatása nagyon fontos, hiszen a lerakódott korom begyulladhat vagy eltömítheti a füstcsatornákat. A statisztikák szerint sok esetben a kitakarítatlan kémények okozzák a kéménytüzeket CO gáz visszaáramlást.  Ne próbáljuk házilag magunk, vagy szakember nélkül javítani a kéményt, gázkészüléket, mert ahhoz speciális szerszám, alkatrész, kellő szakismeret szükséges.

Az elektromos fűtőberendezések üzemeltetése nagy energia felvétellel jár, aki ilyenre vált annak érdemes a lakás villamos hálózatát felülvizsgáltatni.

 A kályhák- kandallók elé helyezzünk nem éghető anyagú tálcát és ellenőrizzük a füstcsövek rögzítettségét, a hősugárzók környezetéből a gyúlékony éghető anyagokat távolítsuk el! Begyújtáshoz soha ne használjunk alacsony lobbanáspontú égésgyorsító folyadékot!

Kisgyermeket üzemelő kályhával, hősugárzó fűtőtesttel ne hagyjunk egyedül a helyiségben!

Amennyiben a legutolsó fűtés óta a lakásban átalakítás történt (homlokzati szigetelés, légtércsökkentéssel járó helyiség leválasztás, nyílászáró csere, elszívó berendezés üzembe helyezése, szakemberrel vizsgáltassuk meg a biztonságos szintű légcsere meglétét.

A szénmonoxid (CO) éghető anyagok (pl. fa, gáz, stb.) tökéletlen égése során keletkezhet. Színtelen, szagtalan, mérgező gáz, belégzése során a belélegzett mennyiségtől függően különböző tünetek jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés, hányinger; lüktető fejfájás, álmosság, elmezavar, erős szívverés; eszméletvesztés, görcs, légszomj, halál. A szénmonoxid érzékelő elhelyezésének nagy jelentősége van. Az érzékelőt a padlótól, ajtótól, ablaktól, CO forrástól legalább 1,5 méterre kell szerelni. Nyílt égésterű kazánjainknak „konkurenciái” lehetnek a különféle gépi szellőző berendezések. Ilyen szerkezetek a konyhai szagelszívók, a fürdőszobai páraelszívók, a kandallók, a klímaberendezések, vagy akár a szárítóberendezés, hiszen ha a helységből nem jut levegőhöz és az ablak sincs nyitva, akkor a kémény lesz a légutánpótlás egyetlen forrása. Amennyiben a legutolsó fűtés óta a lakásban átalakítás történt (homlokzati szigetelés, légtércsökkentéssel járó helyiség leválasztás, nyílászáró csere, elszívó berendezés üzembe helyezése, szakemberrel vizsgáltassuk meg a biztonságos szintű légcsere meglétét!

Összefoglalva, az élet és vagyonbiztonságunk megőrzésének érdekében rendszeresen ellenőriztetni kell szakemberrel a lakásban lévő tüzelő- és fűtőberendezéseket, kéményeket, égéstermék elvezetőket! Rendszeresen szellőztetni kell a lakást, illetve szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni szükség esetén, az oxigén beáramlás biztosításra!

Ha Ön tüzet észlel, tüzet lát haladéktalanul hívjon segítséget a 112 ingyenes központi segélyhívó telefonszámon! Vigyázzunk Egymásra!

  

 

 

Bicskei Járási Hivatal tájékoztatója

 
 
TÁJÉKOZTATÁS ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL
Tisztelt Lakosok!
2020 utolsó zöld hulladék elszállításának időpontja: November 16.
Ezzel kapcsolatban kérünk Mindenkit, hogy:
Munkatársaim munkáját segítve, november 15-n vasárnap 13 óráig tegye ki a zöld hulladékot nejlon zsákokban, vagy összekötegelve.
Matricát az önkormányzatunk kollégai fogják a zsákokra, kötegekre ráragasztani.

 
Gánt Község Önkormányzat
 
 

Tilos lesz az avar és kerti hulladék égetése

 

 

2021. január 1-től tilos lesz az avar és kerti hulladék égetése Gánt teljes közigazgatási területén. Az Erről szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület október 26-i ülésén fogadta el.

 

A levegőminőség alakulásában a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe van az avar és kerti hulladék égetésének. A módosítás a levegő minőségének javítását, ezáltal a lakosság egészségének védelmét szolgálja, ezzel a magas levegőterhelésű területeken csökkenthető a légszennyezőanyag kibocsátás. Az országos szabályozáshoz illeszkedve törvény még lehetővé teszi az avar és kerti hulladék égetését, amennyiben az önkormányzat azt rendeletében megengedi. Ez a szabályozás 2021. január 1-jétől már nem alkalmazható, ezért vezeti ki a helyi szabályozásból jövő év elejétől az avar és kerti hulladék égetését a Képviselő-testület.

Aki 2021. január 1-jét követően avart, vagy kerti hulladékot éget, az önkormányzati rendelet értelmében kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít, és annak elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

 

  

 

 

 Tisztelt Lakosság!

A járványügyi helyzetre való tekintettel az idei búcsút (kirakodó vásár, vidámpark) sajnálatos módon nem tudjuk megtartani. A tömeges rendezvények okozta veszélyforrásnak nem szeretnénk a lakosságot kitenni.
Üdvözlettel:
Gánt Község Önkormányzata
 

 

 

 

PÁLYÁZAT

Bursa Hungarica 2020 pályázati  kiírás innen letölthető!

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. október 10-én (szombat) 14 órától

alakuló ülést tart, melyre ezúton szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Gánt Község Önkormányzata

                        8082 Gánt, Béke tér 20.

Napirend:

 

 1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás eredményeiről
 2. A Képviselő-testület tagjainak eskütétele
 3. A polgármester eskütétele a képviselő-testület előtt
 4. A polgármester illetményének megállapításáról
 5. Alpolgármester megválasztása és eskütétele
 6. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
 7. Képviselők tiszteletdíjáról
 8. Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnökének, valamint tagjainak megválasztásáról
 9. Tájékoztatás a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, összeférhetetlenség és méltatlanság szabályairól, határidős feladatokról
 10. Aktuális ügyek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Gánt, 2020. október 5.

Krausz János 

polgármester 

 

 

Hivatali ügyfélfogadás
 

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal csákvári, vértesboglári, gánti ügyfélfogadási rendjében változás nincs. Ügyfélfogadási időben az ügyintézők közvetlenül is fogadják az ügyfeleket, ügyfélfogadásiidőnkívül a csákvári Hivatal ügyfélfogadó pultjánál lehet űrlapokat, kérelem nyomtatványokat kérni, azokat leadni, azonban a koronavírus-járvány miatt a következőket kérem a Tisztelt Ügyfelektől:

 •  -        Ügyeiket elsősorban hivatali kapun, elektronikus úton intézzék, beadványaikat a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre küldjék.
 • -        A Hivatalba csak a főbejáraton keresztül szájmaszkban jöjjenek, használják a bejárat mellett lévő kézfertőtlenítőt, vessék alá magukat a kötelező testhőmérséklet mérésnek.
 • -        Kellő távolságtartással várakozzanak, az ügyfélfogadási irodákba egyedül menjenek be és csak ügyfélfogadási időben.
 • -        A Hivatalban csak az ügyeik elintézéséhez feltétlenül szükséges ideig tartózkodjanak.

Mindannyiunk egészségvédelme érdekében köszönöm a fentiek betartását!

Kiss Jolán sk.

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

  

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. szeptember 7-én (hétfő) 17:00 órától

KÖZMEGHALLGATÁST 

tart, melyre ezúton szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Gánt Község Önkormányzata

                        8082 Gánt, Béke tér 20.

Napirend:

1.      Közterületek elnevezéséről

Előterjesztő: polgármester

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Gánt, 2020. szeptember 2.

 

MEGHÍVÓ

 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. szeptember 7-én (hétfő) 17:30 órától

rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Gánt Község Önkormányzata

                        8082 Gánt, Béke tér 20.

Napirend:

1.      Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról

2.      Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

3.      Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

4.      A Gánt 010 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

5.      A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

6.      Vérteskozmai temető felújításáról

7.      Gánt-ÉRT Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról

8.      Esztergom Város Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási szándékáról

9.      A víziközművek 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési tervének véleményezéséről

10.   Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról

11.   Beszámoló a Gánti Német Nemzetiségi Óvoda működéséről

12.   Aktuális ügyek


 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Gánt, 2020. szeptember 2.

 

                                                                                                     Spergelné Rádl Ibolya sk.

                                                                                                                 polgármester

 

 

 

P Á L Y Á Z A T

 Gánt Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő területre.

A pályázati ajánlat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31. 12 óra (a határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni).

A benyújtás módja: A pályázati ajánlat zárt borítékban személyesen, vagy postai úton nyújtható be (Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 8083 Csákvár Szabadság tér 9.).

Az elbírálás időpontja: 2020. szeptember 30.

A bérleti szerződés megkötése: A nyertes kiértesítésétől számított 15 napon belül lehetséges a szerződés megkötése. A nyertes pályázóval az Önkormányzat (képviseletében a polgármester) a Képviselő-testület által meghatározott időtartamra bérleti szerződést köt, mely idő lejáratát követően minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a területet.

Helyiség címe: Gánt 8082, Béke tér. 11 (10 hrsz)

Mérete: ~1532 m2

A bérleti díj minimális összege: 20.000 Ft + áfa/év

Ingatlanban végezhető tevékenységek: mezőgazdasági tevékenység

Az ingatlan forgalomképes, vagyis a meghirdetett területen közszolgáltatási tevékenység nem folyik.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

A pályázati feltételeket teljes körűen a 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Adatlak megfelelő hiánytalan kitöltése.

A pályázat során előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki egy összegben a legtöbb hónapra előre történő bérleti díj megfizetését vállalja, továbbá a legmagasabb bérleti díja ajánlja fel.

 

Spergelné Rádl Ibolya

polgármester

 

 Ajánlati lap letöltése

 

TÁJÉKOZTATÁS ZÖLD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

2020. július 16.

Tisztelt Lakosok!

Az idei negyedik zöld hulladék elszállításának időpontja: 2020. július 20.
Ezzel kapcsolatban kérünk Mindenkit, hogy előző este 18 óráig tegye ki a zöld hulladékot nejlon zsákokban, vagy összekötegelve. Matricát az önkormányzatunk kollégái fogják a zsákokra, kötegekre ráragasztani.

Gánt Község Önkormányzata


HIRDETMÉNY

2020. június 17.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról


TÁJÉKOZTATÁS ZÖLD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

2020. június 11.

Tisztelt Lakosok!

Az idei harmadik zöld hulladék elszállításának időpontja: 2020. június 15.
Ezzel kapcsolatban kérünk Mindenkit, hogy előző este 18 óráig tegye ki a zöld hulladékot nejlon zsákokban, vagy összekötegelve. Matricát az önkormányzatunk kollégái fogják a zsákokra, kötegekre ráragasztani.

Gánt Község Önkormányzata


ÖSSZETARTOZÁSUNK TÜZE

2020. június 02.

A trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójára a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség a magyar közösséghez tartozásuk sajátos szimbólumaként meghirdették az Összetartozásunk Tüze! eseményt.

Ehhez az eseményhez egy helyi civil kezdeményezésére Gánt Község Önkormányzata is csatakozik.

Helyszín: Gánt, Vadászház alatti terület.

Időpont: 2020. június 4. 20 óra 20 perc.

Szeretettel várunk Mindenkit!

Gánt Község Önkormányzata


VÉLEMÉNYEZÉSI HIRDETMÉNY: GÁNT TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

2020. május 7.

Hirdetmény

Gánt rendelet módosításTÁJÉKOZTATÁS INTÉZKEDÉSEKRŐL

2020. április 24.

Tájékoztatás intézkedésekről 2020.04.24.


TÁJÉKOZTATÁS

2020. április 09.

Kedves Lakosok, Tisztelt Turisták!

Mielőtt a rendelkezéseimet közlöm, megosztanék Önökkel egy-két gondolatot!

A kialakult helyzetben az én számomra a Lakosaim (mondhatom úgy, hogy sorstársaim, barátaim védelme a legfontosabb!!!) Nem tudom a hozzászólásokat letiltani, nem is szeretném, de az inkorrekt véleményeket nem fogom elolvasni, és kommentálni sem!!!

Hetel óta állampolgárainkért dolgozunk!!!

Itt most emberéletekről van szó! Az idősek vannak a legjobban kiszolgáltatva a járványnak! De!!! Nem tudhatjuk, hogy kinek milyen az immunrendszere! Köszönet minden lakosnak, hogy fegyelmezetten viselkednek! Köszönöm, hogy gyermekeink fegyelmezetten bicikliznek az utcákon... sorolhatnám!!! Nem tudom tovább ragozni, mindenki hagyatkozzon a józan eszére! Igen! Mindenki bajban van. Fel sem tudjuk fogni, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége! Én nem szeretnék síró, gyászoló embereket látni a falunkban a vírus miatt!

Rendelkezéseim az alábbiak:

- falunkban a lehető legtöbb közterületi parkolók lezárásra kerültek,
- a Petőfi utcában az utolsó két híd közötti területre várakozni tilos KRESZ tábla került kihelyezésre (kivétel: ott lakók, ingatlannal rendelkezők, rokoni kapcsolattartás),
- a KRESZ táblák kihelyezése folyamatos lesz,
- megerősített rendőri jelenlét lesz településünkön az elkövetkező napokban, amit külön köszönök a Bicskei Rendőrkapitányságnak,
- ha még akad olyan turista, aki ennek ellenére ide tévedne szabadidős tevékenységet folytatni, azon számára külön parkolóhelyet biztosítunk a falun kívül,
- egyéb: én is igyekszem figyelmeztetni az elkövetkezendő napokban a turistákat szórólapokkal, személyes kontaktussal.

Kérem rendelkezéseim betartását (ezek visszavonásig érvényesek), ez most nem a szócsaták helye!!! Emberéletekről van szó!!! Könyörgöm!

Tisztelettel:

Spergelné Rádl Ibolya
polgármester


TÁJÉKOZTATÁS INTÉZKEDÉSEKRŐL

2020. március 25.

Tájékoztatás intézkedésekről 2020.03.25.


FELHÍVÁS

2020. március 23.


Kedves Gántiak!

Ismételten kérem a 65 évnél idősebb polgárainkat, hogy maradjanak otthon, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen elhagyniuk lakásaikat!

Önkormányzatunk nevében Potornai Tibor felmérte, hogy ki az a személy, akinek a családja nem tud segíteni, illetve ki az, aki a későbbi esetleges újabb intézkedések során kér majd segítséget.

Önkormányzatunk a következőkben nyújt segítséget:
- recept elhozása
- recept kiváltása
- bevásárlás
- egyéb felmerülő kérések (természetesen fontossági szempontot figyelembe véve)

Akiket hívhatnak, és segítenek:
Potornai Tibor (06-30-393-3556)
Spergelné Rádl Ibolya (06-20-807-4185)

Azonban kérjük a megértésüket, türelmüket, nem biztos, hogy az adott kérést azon a napon tudjuk teljesíteni, lehetséges egy nap csúszás. Időben jelezzék a kéréseiket, problémáikat!

Kérem Önöket, hogy vigyázzunk egymásra!

Köszönettel:

Spergelné Rádl Ibolya s.k.
polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÁS

2020. március 17.

TájékoztatóTÁJÉKOZTATÓ A GÁNTI ORVOSI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATBAN

2020. március 17.

TájékoztatóPÁLYÁZAT AZ ÖNKOMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ HELYISÉGRE

2020. március 05.

Pályázat - Gánt 200hrsz


GÁNT TRAIL FUTÓVERSENY

2020. február 25.


Alba Triatlon SE és Gánt Község Önkormányzatának közös rendezvénye.

Sok szeretettel várunk minden futni vágyót 2020. március 1.-én.

Távok:

Tavaszváró: 4 km (ingyenes futás).
13,2km - 220m szintkülönbség
25,1km - 460m szintkülönbség

Helyszíni nevezés: Művelődési Ház, Gánt (7:30-9:00), csak a 4km-re.

Rajt: 10 óra (Béke tér)

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a Béke tér reggel 8 órától délután 14-ig le lesz zárva. A lezárt területre személygépkocsival csak az ott lakók hajthatnak be. A futóverseny 10 órakor indu, amelynek útvonala érinti a Kossuth utcát, József utcát, Petőfi utcát. Kérjük a Lakosságot, hogy a verseny ideje alatt türelemmel legyenek, ha van kedvük, bíztassák a futókat!


Sok szeretettel várunk mindenkit!

Gánt Község ÖnkormányzataTÁJÉKOZTATÓ A GÁNTI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRŐL

2020. január 13.

Ügyfélfogadás 2020


TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKELSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

2020. január 10.

Tájékoztatás hulladékelszállítással kapcsolatban

KÖZMEGHALLGATÁS

2019. december 16.

Közmeghallgatás - Zámoly I. (Disznóhegyi bánya)


KORMÁNYABLAKOK NYITVATARTÁSA


2019. december 05.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakokban és az okmányirodákban - a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásra tekintettel - az alábbi (országosan egységes) rendben tartanak félfogadást:

 • 2019. december 6.-án (péntek) keddi ügyfélfogadási rend szerint,
 • 2019. december 7.-én (szombat) 8.00-14.00 óráig,
 • 2019. december 13.-án (péntek) pénteki ügyfélfogadási rend szerint,
 • 2019. december 14.-én (szombat) 8.00-14.00 óráig,
 • 2019. december 24-27 (kedd-péntek) az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel,
 • 2019. december 31. (kedd) 8.00-12.00 óráig,
 • 2020. január 1. (szerda) az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2019. december 31-én (kedden) csak azok az ügyfélszolgálatok tartanak félfogadást, amelyek keddenként nyitva tartanak. A fentiektől eltérő a nyitvatartás egyes kormányablakokban és okmányirodákban - az eltérésekről a kormanyablak.hu oldalon tájékozódhatnak.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)


SEGÍTSÜNK EGYÜTT

2019. november 19.

Gánt Község Önkormányzata idén is karácsonyi adománygyűjtést szervez Gyermekotthon sérült gyermekei számára (3-25 éves korig).

Amit főképp gyűjtünk: nedves törlő, gumikendő, mosószer, ruha, cipő, gyerekjáték, könyv, ágynemű, huzat, kisebb berendezési tárgyak, száraz élelmiszer, ceruza, stb.

Várunk minden szívből jövő felajánlást 2019. december 10.-ig, amelyet a Polgármesteri Hivatalban adhatnak le.

Spergelné Rádl Ibolya sk.
polgármesterDECEMBERI PROGRAMOK GÁNTON
  

2019. november 18. 

2019. november 30. 16:00-18:00: Kézműves foglalkozás a Művelődési Házban.
2019. december 01. 17:00: Adventi gyertyagyújtás a templomkertben. Fellépők a templomban: Zirci Fúvózenekar.
2019. december 05. 16:30: Mikulás ünnepség a gyermekek számára a Vértes Vendéglőben.
2019. december 06. 17:45: Salamander (bányász) felvonulás, amely az iskola elől indul.
2019. december 08. 17:00: Adventi gyertyagyújtás a templomkertben. Fellépők a templomban: Mujahid Zoltán és dr. Bérces Viktor.
2019. december 13. 15:00: Idősek karácsonya a Művelődési Házban.
2019. december 15. 17:00: Adventi gyertyagyújtás a templomkertben. Fellépők a templomban: Király Valéria és Kokas László.
2019. december 19. 16:30: Óvodások karácsonyi műsora a Művelődési Házban.
2019. december 19. 17:00: Iskolások karácsonyi műsora a Művelődési Házban.
2019. december 22. 17:00: Adventi gyertyagyújtás a templomkertben. Fellépők a templomban: Zeneiskolás növendékek, Muck Ferenc és Rádl Péter, Gánti Szent Vendel Kórus, Gánti Német Nemzetiségi Dalkör.

A gyertyagyújtásokra sütemény felajánlásokat szívesen fogadunk.

Gánt Község Önkormányzata
Gánt Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Gánti Római Katolikus EgyházközösségADVENTI ABLAKOK
  

2019. november 14. 

Készüljünk együtt a Karácsonyra!

Kedves Gántiak!

Egy helyi lakos kezdeményezésére várjuk a jelentkezőket!

December 1-től december 24-ig szeretnénk, ha egy-egy család feldíszítene egy utcára néző ablakot, így egy nagy "adventi kalendáriumot" hozunk létre.

A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, a lényeg, hogy az általa választott napra legyen kész a díszítéssel.

Bárhogy díszíthet a jelentkező, a lényeg, hogy az aktuális szám mindenképpen legyen az ablakon.

A jelentkezőket várjuk személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy a következő telefonszámon: 22-375-116.

Jelentkezési határidő: 2019. november 29.

Gánt Község Önkormányzata

 

MAMMOGRÁFIAI SZŰRÉSEKET SZERVEZNEK FEJÉR MEGYÉBEN  

2019. november 6.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház mammográfiafi szakrendelésre, emlőszűrésre várja a Székesfehérváron élő hölgyeket. Sárkeresztúron és Sárszentágotán mobil szűrőkamionban biztosítják a vizsgálatot.

A mammográfiás szűrőállomás a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház radiológiai szakrendelésén működik a Székesfehérvár, Hunyadi utca 2. szám alatt. A szakemberek ide várják az év végéig Székesfehérvárról azokat a hölgyeket, akik a vizsgálatra a közelmúltban meghívót kaptak.

A rendelési idő:
- hétfőn és pénteken 7:30-13:00-ig,
- kedden, szerdán és csütörtökön: 7:30-17:00-ig.

A mobil szűrőkamionban november 13.-án és 14.-én Sárkeresztúron, majd november 15.-én és 16.-án Sárszentágotán várják a szakemberek a meghívóval rendelkezőket.

A rendelési idő:
- munkanapokon 9:30-15:00-ig. 

Kérjük, éljenek a lehetőséggel! Ne feledjék: az időben felfedezett mellrák gyógyítható!


(Fejér Megyei Kormányhivatal)


KÖZMEGHALLGATÁS BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉG KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN

2019. október 21.

Kifüggesztés
VégzésHELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

2019. október 18.

Polgármester választás eredménye
Helyi önkormányzati képviselők választásának eredménye
Nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredménye


MAMMOGRÁFIAI SZŰRÉSEKET SZERVEZNEK FEJÉR MEGYÉBEN
  

2019. október 4.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház mammográfiafi szakrendelésre, emlőszűrésre várja a Velencén élő hölgyeket. Dunaújvárosban mobil szűrőkamionban biztosítják a vizsgálatot.

A mammográfiás szűrőállomás Székesfehérváron, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház radiológiai szakrendelésén - a Hunyadi utcában - működik. A szakemberek október 15.-ig a Velencéről érkező, meghívóval rendelkező hölgyeket várják.

Rendelési idő:
- hétfőn és pénteken 7:30-13:00-ig
- kedden, szerdán és csütörtökön: 7:30-15:30-ig.

A mobil szűrőkamionban október 12.-én Dunaújvárosban várják a meghívóval rendelkezőket.

Rendelési idő:
- munkanapokon 9:30-15:00-ig. 

Kérjük, éljenek a lehetőséggel! Ne feledjék: az időben felfedezett mellrák gyógyítható!


(Fejér Megyei Kormányhivatal)A MINISZTERELNÖKSÉG KÖZLEMÉNYE

2019. október 03.

Rendkívüli nyitvatartás az önkormányzati választások hétvégéjénMAMMOGRÁFIAI SZŰRÉSEKET SZERVEZNEK FEJÉR MEGYÉBEN
  

2019. szeptember 18.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház mammográfiafi szakrendelésre, emlőszűrésre várja a Sárosdon és Velencén élő hölgyeket. Mezőszilason, Kálozon és Soponyán mobil szűrőkamionban biztosítják a vizsgálatot.

A mammográfiás szűrőállomás Székesfehérváron, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház radiológiai szakrendelésén - a Hunyadi utcában - működik. A szakemberek szeptember 26-ig a Sárosdról, szeptember 27. és október 15. között pedig a Velencéről érkező, meghívóval rendelkező hölgyeket várják.

Rendelési idő:
- hétfőn és pénteken 7:30-13:00-ig
- kedden, szerdán és csütörtökön: 7:30-15:30-ig.

A mobil szűrőkamionban szeptember 19.-én Mezőszilason, szeptember 20-24. között Kálozon, szeptember 25.-én és 26.-án pedig Soponyán várják a meghívóval rendelkezőket.

Rendelési idő:
- munkanapokon 9:30-15:00-ig. 

Kérjük, éljenek a lehetőséggel! Ne feledjék: az időben felfedezett mellrák gyógyítható!


(Fejér Megyei Kormányhivatal)


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

2019. szeptember 18.

Kormányablak rendkívüli nyitvatartási rendje az önkormányzati választások hétvégéjén


NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI HATÁROZATOK

2019. szeptember 05.

04_2019. (IX.5.) Muszkáné Gömöry Zsuzsanna egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről

05_2019. (IX.5.) Krausz János egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről

06_2019. (IX.5.) Boros Norbert egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről

07_2019. (IX.5.) Ferschné Mester Éva egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről

08_2019. (IX.5.) Spergel Lajosné nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről

09_2019. (IX.5.) Kovácsné Zöld Melinda nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről

10_2019. (IX.5.) Molnár László nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről

11_2019. (IX.5.) Krauszné Gróf Zsuzsanna nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről

12_2019. (IX.5.) Spergelné Rádl Ibolya nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vétele
 


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

2019. szeptember 04.

1_2019. (VIII.28.) a Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztásáról

2_2019. (VIII.28.) a Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesének megválasztásáról 


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

2019. augusztus 30.

Spergelné Rádl Ibolya polgármester jelölt nyilvántartásba vétele


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

2019. augusztus 30.

Helyi Választási Iroda

Választási szervek  


EMLŐSZŰRÉS SAJTÓKÖZLEMÉNY

2019. augusztus 29.

Emlőszűrés sajtóközlemény

(Fejér Megyei Kormányhivatal)FELHÍVÁS


2019. augusztus 16.

Értesítjük a lakosságot, hogy 2019. augusztus 31.-én (szombaton) megrendezésre kerül a Béke téren, a rendezvénysátor (sportpálya) mellett a hagyományos főzőverseny.

2019. augusztus 28.-ig várjuk egyesületek, baráti társaságok jelentkezését személyesen a Közös Hivatal Gánti Kirendeltségén vagy a 22/375-116 telefonszámon.


A főzőversenyben résztvevők szabadon választott, sertésből készült ételekkel vehetnek részt, továbbá a hús kivételével minden szükséges alapanyagot a résztvevőknek kell biztosítaniuk.

Az önkormányzat 2,5kg sertéshúst, tüzelőt és ivóvizet biztosít.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Spergelné Rádl Ibolya sk.
polgármester


MÁRIA ÚT


2019. augusztus 13.

Gyere el te is, csatlakozz Hozzánk!

A Mária Út teljes szakaszán az ÉDESAPÁKÉRT szervez zarándoklatot a Mára Út Egyesület és a Mária Rádió 2019. augusztus 24.-én. Ez a minden évben megrendezendő zarándoknap az 1Úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben és Magyarországon egyaránt.

Az idén Gánt már hatodszorra csatlakozik a zarándoklathoz, Bodajkra.

Indulás: 2019. augusztus 24. (szombat) 6 óra 30 perc, Gánti Római Katolikus Templom elől

Az út hossza kb. 20km (gyalog)

Az Oroszlányról induló csapattal menet közben találkozunk, majd együtt megyünk tovább, Bodajkra, ahol 18 órakor Szentmisével zárjuk a napot.

16 óra 30 perckor busz indul a Gánti Általános Iskola elől azok számára, akik csak a Szentmisén szeretnének részt venni.

Mindenki számára (gyalogosok) lehetőség lesz busszal Bodajkról visszajönni. 

Szeretettel várunk mindenkit!

Római Katolikus Egyházközség

Gánt Község ÖnkormányzataHELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

2019. augusztus 13.

Közlemény 


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

2019. augusztus 08.

Közlemény HIVATÁSOS GONDNOKI KÉPZÉST INDÍT A MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


2019. július 16.

FELHÍVÁS_Hivatásos_gondnok_képzés
Gondnoki_képzés_JELENTKEZÉSI_LAP
Hivatásos gondnoki_képzésJAVASLATTÉTELRE FELHÍVÁS


2019. június 12.

Gánt kitüntetés felhívásDIÁKOK FIGYELEM


2019. június 4.

Felhívás nyári diákmunkára
MEGHÍVÓ

2019. május 29.

FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

2019. április 09.

Pályázati felhívásPASSIÓJÁTÉK GÁNTON
  

2019. április 08.

Kedves Gántiak és Környékbeliek!

Az idén végre megvalósulni látszik Kutschi András plébánosunk nagy álma, a Passiójáték Gánton.

Várunk mindenkit szeretettel 2019. április 28-án 13 órára (Szentmise után) a Művelődési Házba megbeszélésre.

Nem csak szerepelni vágyókat várunk, hanem mindenkit, aki bármiben segítségünkre lehet!

Gánti Római Katolikus EgyházközösségPAPÍRGYŰJTÉS
  

2019. április 08.

Tisztelt Lakosok!

A gánti iskolás gyermekek papírhulladékot gyűjtenek a gánti iskola számára 2019. április 9-től április 24-ig.

A gyerekek felkeresik majd Önöket, de akihez nem érnek oda és akad papírhulladéka, az nyugodtan leadhatja az iskolában 8 óra és 16 óra között.

Az összegyűjtött hulladékot április 24-én 13 órakor viszik el!

Segítségüket köszönjük!

Gánti IskolásokFELÚJÍTÁS A KORMÁNYABLAKBAN SAJTÓKÖZLEMÉNY

2019. március 27.

Felújítás a kormányablakban sajtóközlemény

(Fejér Megyei Kormányhivatal)EMLŐSZŰRÉS SAJTÓKÖZLEMÉNY

2019. március 27.

Emlőszűrés sajtóközlemény

(Fejér Megyei Kormányhivatal)
SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓNAP

 


2019. március 20.


Szemétszedési akciónap
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM TÁJÉKOZTATÓLEVÉL

 


2019. március 19.


Ösztöndíjprogram tájékoztatólevél

 
EMLŐSZŰRÉS SAJTÓKÖZLEMÉNY

2019. március 14.

Emlőszűrés sajtóközlemény

(Fejér Megyei Kormányhivatal)ÉTAK ZÁRÓRENDEZVÉNY
  

2019. február 26.


INFLUENZAHELYZET AKTUÁLIS HETI TÁJÉKOZTATÓ
  

2019. február 26.

Influenzahelyzet heti sajtóközlemény

 AZ IDŐBEN FELFEDEZETT MELLRÁK GYÓGYÍTHATÓ!
MAMMOGRÁFIAI SZŰRÉS FEJÉR MEGYÉBEN
  

2019. február 20.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház mammográfiafi szakrendelésre, emlőszűrésre várja a Székesfehérváron élő hölgyeket. Pázmándon mobil szűrőkamionban biztosítják a vizsgálatot.

A mammográfiás szűrőállomás a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Radiológiai Szakrendelésén, Székesfehérváron, a Hunyadi utcában működik. Ide várják februárban azokat a székesfehérvári hölgyeket, akik a vizsgálatra a közelmúltban meghívót kaptak.

A rendelési idő: hétfőn és pénteken 7:30-13:00-ig kedden, szerdán és csütörtökön: 7:30-17:00-ig.

A mobil szűrőkamionban, február 21-ig Pázmándon várják a szakemberek a meghívóval rendelkező hölgyeket. A rendelési idő: munkanapokon 9:30-15:00-ig. 

A meghívó levélen szereplő időpont az alábbi telefonszámon módosítható: 06-20/387-7996

Kérjük, éljenek a lehetőséggel! Ne feledjék: az időben felfedezett mellrák gyógyítható!

(Fejér Megyei Kormányhivatal)


FUTÓVERSENY A FARSANGTEMETÉS NAPJÁN

2019. február 20.


CEP Trail és Gánt Község Önkormányzatának közös rendezvénye.

Sok szeretettel várunk minden futni vágyót egy kis farsangtemetési bemelegítésre 2019. március 3.-án.

Távok:

Tavaszváró: 4 km (ingyenes futás).
13,2km - 220m szintkülönbség
25,1km - 460m szintkülönbség

Helyszíni nevezés: Művelődési Ház, Gánt (7:30-9:00), csak a 4km-re.

Rajt: 10 óra (Béke tér)

A futókat és a Gánti lakosokat is várjuk sertéshúsból készített ételeink és lángos elfogyasztására 11 óra 30 perctől. A sertést előző nap (2019. március 2.) reggel 7 órától dolgozzuk fel a Hivatal udvarában. Szeretettel várjuk aznapra a segítő kezeket!

Ne feledje senki, 16:00 órakor indul a farsangtemetési felvonulás az iskola elől.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Gánt Község Önkormányzata


VÉRTESI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI ZRT HIRDETMÉNYE


2019. február 19.S18110907490
S18110907491
S18110907492
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HATÁROZATA

2019. február 13.

Határozat 

 

KÖZLEMÉNY HÁZIORVOSI RENDELÉS SZÜNETELÉSÉRŐL

2019. február 7.

Tisztelt Lakosság!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háziorvosi rendelés 2019.02.13-2019.02.20-ig szabadság miatt szünetel.

 

Közlemény

Gánt Község Önkormányzata

 

MEGEMLÉKEZÉS

2019. január 09.