Előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat – a „Gánt II. – dolomit” bányaüzem területén tervezett nemveszélyeshulladék-hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárásban