Meghívó képviselő-testületi ülésre

MEGHÍVÓ 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024.március 25-én (hétfő) 17:15 órától

nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Gánt Művelődési ház

                        8082 Gánt, Béke tér 20.

 

Nyilvános ülés napirend:

 

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról

   Előterjesztő: polgármester

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról

    Előterjesztő: polgármester

    Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálatáról

    Előterjesztő: polgármester

    Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. Védőnői feladatok átadás-átvételével összefüggő költségfelosztási megállapodásról

    Előterjesztő: polgármester

    Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2023. évi tevékenységéről

    Előterjesztő: polgármester

    Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. Pályázat kiírása az államháztartás alrendszerén kívüli szervezetek működésének 2024. évi támogatásáról

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. Pályázat benyújtása a „Tisztítsuk meg az országot II.” című kiírásra

    Előterjesztő: polgármester

   Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatásról

    Előterjesztő: polgármester

   Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. GÁNT-ÉRT Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztásáról

    Előterjesztő: polgármester

    Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 

Tájékoztatások:

 

 1. Településrendezési-tervvel kapcsolatos felvetések
 2. A településen zöldhulladék égetésének lehetősége

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

 

Gánt, 2024. március 20.

 

                                                                                             Krausz János sk.

                                                                                                   polgármester