Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

MEGHÍVÓ

 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. november 27-én (hétfő) 16:35 órától

nyilvános ülést tart, melyre ezútonl tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye: Gánt Község Önkormányzata

                        8082 Gánt, Béke tér 20.

 

Napirend:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, valamint az átruházott döntésekről

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról

     Előterjesztő: polgármester

     Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2016. (I. 14.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről

     Előterjesztő: jegyző

     Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről

     Előterjesztő: polgármester

     Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet véleményezéséről

     Előterjesztő: polgármester

     Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. évi belső ellenőrzési ütemtervről

     Előterjesztő: polgármester

     Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. A képviselő-testület 2024. évi munkatervéről

     Előterjesztő: polgármester

     Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. Közvilágítás üzemeltetéséről

     Előterjesztő: polgármester

     Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 

 1. Közvilágítási lámpák fejlesztéséről

     Előterjesztő: polgármester

     Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. A Gánt 9/1, 9/2, 10 hrsz-ú ingatlanok telekalakításáról

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatáról

     Előterjesztő: polgármester

    

 

 

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Gánt, 2023. november 23.

                                                                                                  Krausz János sk.

                                                                                                   polgármester