Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

MEGHÍVÓ

 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. november 14-én (hétfő) 17:00 órától

nyilvános és zárt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye: Gánt Község Önkormányzata

                        8082 Gánt, Béke tér 20.

 

Nyilvános ülés napirendi pontok:

 

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: jegyző

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: jegyző

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. A közterület-használat rendjéről szóló 15/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: jegyző

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: jegyző

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. Falugondnoki szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: jegyző

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. Falugondnoki Szolgálat gépjárműkezelési szabályzata

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. Falugondnoki szolgáltatás szakmai programjáról

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 

 1. Falugondnoki szolgáltatással kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. A 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervről

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. Tájékoztatás szabad pénzeszköz betétként való elhelyezéséről

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet véleményezéséről

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. A képviselő-testület 2023. évi munkatervéről

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. 65 éven felüliek karácsonyi ajándékozása

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. Gánt 2/1 és 7 hrsz-ú ingatlan összevonásával kapcsolatos társasházi alapító okirat módosításáról

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Tájékoztatás Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelet-tervezetéről

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Tájékoztatás Szita Károly Megyei Jogú Város Polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke kezdeményezésének támogatásáról

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Árajánlat Gánt község területén közvilágítás korszerűsítés „Kiviteli terv” elkészítéséről

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. A gánti 165/6/A/a hrsz-ú ingatlan bérletéről

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

Zárt ülés napirendi pontok:

 

 1. Önkormányzati képviselő köztartozás mentes adatbázisból való kikerüléséről

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. Döntés szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása

Előterjesztő: polgármester

Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Gánt, 2022. november 9.

Krausz János sk.
polgármester

                                                                                                              


Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.