Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

MEGHÍVÓ

 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. február 27-én (hétfő) 17:15 órától

nyilvános ülést tart, szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye: Gánt Község Önkormányzata

                        8082 Gánt, Béke tér 20.

 

Napirend:

1. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, valamint az átruházott döntésekről
Előterjesztő: polgármester

3. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
Előterjesztő: polgármester

4. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: jegyző

5. A közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszám-megállapítás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: jegyző

6. Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

7. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

8. Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

9. Gánt Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság


10. A Gánti Német Nemzetiségi Óvoda óvodai beíratási időpontjának megállapításáról Előterjesztő: polgármester

11. Csákvár Város Önkormányzata és Gánt Község Önkormányzata között, az óvodai ügyeletre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: polgármester

12. A Gánti Német Nemzetiségi Óvoda dolgozóinak munkába járási költségtérítéséről
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

13. A Csákvári Tűzoltó Egyesület 2022. évi civil támogatásának elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

14. A Vérteskozma és Környéke Községvédő Egyesület 2022. évi civil támogatásának elszámolása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

15. Labdarúgópálya bérleti díjának meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

16. A FEJÉRVÍZ ZRt. 2023. március 3-án tartandó közgyűléséről
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

17. Schweighardt Péter kérelme (pályázati kiírás)
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

18. Gánt 269 hrsz-ú temető digitális feltérképezésére és Temetői Információs Rendszer (nyilvántartás) készítésére beérkezett árajánlatokról szóló 28/2023. (I. 23.) határozat megerősítéséről
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!


Gánt, 2023. február 22.
Krausz János sk.
polgármester

                                                                                                              


Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.