Meghívó Pénzügyi Bizottság ülésére

MEGHÍVÓ

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága

2022. november 14-én (hétfő) 16:30 órától

nyilvános és zárt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye: Gánt Művelődési ház

                        8082 Gánt, Béke tér 20.

Nyilvános ülés napirendi pontok:

 

 

 1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. A közterület-használat rendjéről szóló 15/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. Falugondnoki szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. Falugondnoki Szolgálat gépjárműkezelési szabályzata

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. Falugondnoki szolgáltatás szakmai programjáról

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. Falugondnoki szolgáltatással kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. A 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervről

Előterjesztő: bizottság elnöke

 1. Tájékoztatás szabad pénzeszköz betétként való elhelyezéséről

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet véleményezéséről

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. A képviselő-testület 2023. évi munkatervéről

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. 65 éven felüliek karácsonyi ajándékozása

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. Árajánlat Gánt község területén közvilágítás korszerűsítés „Kiviteli terv” elkészítéséről

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. A gánti 165/6/A/a hrsz-ú ingatlan bérletéről

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

Zárt ülés napirendi pontok:

 

 1. Önkormányzati képviselő köztartozás mentes adatbázisból való kikerüléséről

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. Döntés szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása

Előterjesztő: bizottság elnöke

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

 

Gánt, 2022. november 9.

 


Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Egyéb modul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.